Sommerhushaven – Hjemmehørende træer og buske – Birk

  • Latinsk navn: Betula sp.
  • Familie: Birkefamilien (Betulaceae)
  • Slægt:
  • Hjemmehørende

Beskrivelse: Der står et par træer i det nordlige skel mod vejen, og et par træer i det vestlige skel mod naboen.

Placering: I skel mod nord og vest.

Oprindelse: Stod på grunden ved overtagelsen.

Billeder:

Aktiviteter: