Byhaven – Træer og buske – Dunet Gedeblad

  • Latinsk navn: Lonicera xylosteum
  • Familie: Gedeblad-familien (Caprifoliaceae)
  • Slægt: Gedeblad (Lonicera)
  • Hjemmehørende

Beskrivelse: Dunet Gedeblad er en løvfældende busk med en bred, overhængende og tætgrenet vækstform. Barken er først brungrå og håret. Senere bliver den grå og glat, og til sidst skaller den af i smalle strimler. Knopperne sidder modsat med ‘reserveknopper’ i 2-3 etager ovenover. De er alle udspærret vinkelret fra grenen, de er smalle, spidse og grå. Bladene er ovale, helrandede og dunhårede (efter et par måneder dog næsten helt hårløse). Oversiden er mørkt grågrøn, mens undersiden er lysegrøn.

Den blomstrer i maj-juni. Blomsterne sidder parvis i bladhjørnerne. De har samme form som Kaprifolie-blomster, og de er gulhvide og uden duft. Frugterne er klare, røde bær. Frøene spirer villigt.

Rodnettet består af vidt forgrenede hovedrødder med fint og tæt forgrenede siderødder, der ligger højt i jorden. Grene, der når jorden, slår rod. (Kilde: Wikipedia).

Placering: I havens sydside, under blomme og birk.

Oprindelse: Rema 1000

Billeder:

Aktiviteter:

  • 10-05-2022 – Plantet i havens sydside.