Byhaven – Vilde planter – Gul Lærkespore

  • Latinsk navn: Pseudofumaria lutea
  • Familie: Valmue-familien (Papaveraceae)
  • Slægt: Lærkespore (Pseudofumaria)

Beskrivelse: Hvert skud er meget tæt forgrenet. Skud og blade er nøgne og glatte. Bladene er ægformede og dobbelt til tredobbelt snitdelte med helrandede småblade. Hovedblomstringen sker i maj, men blomstringen fortsætter, og der er stadigvæk blomster på planten hen i september måned. De gule blomster har en kort spore på undersiden, og de sidder samlet i tætte stande. Frøene modner godt og spirer meget villigt. Jordstænglen er vandret og ligger højt i jorden. Rødderne er fint og tæt forgrenet. (Kilde: Wikipedia).

Placering: Langs husmuren mod øst, og i beddet vest for hovedtrappen.

Oprindelse: Stod på grunden ved overtagelse i 2017.

Billeder:

Aktiviteter:

  • 11-05-2018 – Registreret.