Haven i november 2017

En grå weekend i november. Der er taget billeder og tegnet op så jeg kan begynde at få tankerne i gang om hvordan jeg skal have indrettet min nye have.

Billede 1, 2 og 3: Baghaven set mod hhv. syd, sydøst og sydvest.
Grunden ligger stik nord-syd, og baghaven har en dybde på ca. 21 meter fra husets sydvæg til det efeu-dækkede hegn mod bagboen. Bagboens hus har to vinduer ud mod os, lidt til højre for birketræet, som jeg tænker at få dækket af for med en lidt tættere beplantning, muligvis gran. Birketræet skal få lov at blive, men det efeu-dækkede træ til venstre skal væk så der kommer mere lys til det hjørne. Legehuset skal også væk, sælges eller foræres væk. I det sydvestlige krat er kompostområdet gemt, næsten i en hule. Det tænker jeg at fortsætte med. Mod sydvest står et gammelt æbletræ, omkranset af rhododenron og flankeret af elefantgræs op mod skuret.

Billede 4, 5 og 6: Baghaven set mod hhv. nord, nordøst og nordvest.
Det gamle birketræ er på et eller andet tidspunkt fået hovedstammerne amputeret i 8 meters højde. Selvom jeg har det skidt med et fjerne træer, så forsvinder dette i løbet af den kommende vinter. Mod øst et æbletræ og et blommetræ, og mod vest en lille laurbærkirsebær og et større af samme nord for haveskuret. Ved husets sydøst-hjørne en Rynkeblad. Pånær birketræet bliver buske og træer stående, men de skal dresseres lidt. Tankerne lige nu går mod at etablere køkkenhave i den nordøstlige del af baghaven, vest for æbletræet/blommen, at plante bærbuske rundt om terrassen ved østhækken, og så at få sat drivhus i den vestlige side, lidt inde i plænen så drivhusets nordvæg kommer til at flugte med skurets sydvæg.

Billede 7 og 8: Området øst for huset, set mod hhv. syd og nord.
Her bor kaninen Kanin i et lille hønsehus som de tidligere ejere har haft dværghøns i. Sommerfuglebusk, Ranunkelbusk og et Gråsten rød æbletræ ved husets nordøstlige hjørne. Her skal etableres vandopsamling i indhakket, hvor jeg kan få vand fra både taget og altanens nedløb. Tænker også at få lavet et par drivbænke op mod huset, og evt. plante hassel mod hækken.

Billede 9 og 10: Området vest for huset, set mod hhv. syd og nord.
Affaldssortering, kældertrappe, cykelskur. Høj murstensmur mod vest med vildvin (og grene fra naboens figentræ). Clematis ved terrassen og den store Laurbærkirsebær. Ud over beskæring kommer der ikke til at ske det store her de første par år. Tror jeg.

Billede 11 til 14: Forhaven.
Forhaven mod vejen består af 5 bed-områder, samt flisegange, husets hovedtrappe og carport. Mod huset på vestsiden af trappen gror en stor bregne, juleroser, vinca, skovjordbær og så vidt jeg kan se en del gyldenris. På østsiden af trappen står en gammel syren og en lille taksbusk, og igen skovjordbær og vinca.

Ud mod vejen ligger to bede; et mellem carporten og haveindgangen, og et mellem haveindgangen og hækken mod øst. Det vestlige bed er præget af tre Rhododendron og Vinca/Skovjordbær som bunddække. Bedet mod øst har en gruppe Syren, en stor forvokset laurbærkirsebær og masser af Vinca, Skovjordbær og krybende efeu. Længst mod øst, under Gråstenen, et lille bed med bregne og Skvalderkål. Beddet hænger sammen med bedet øst for huset, adskilt af et lavt hegn.

Billede 15: tegning over baghaven som den ser ud nu.

Billede 1 : baghaven set mod syd.
Billede 1 : baghaven set mod syd.
Billede 2 : baghaven set mod sydøst.
Billede 2 : baghaven set mod sydøst.
Billede 3 : baghaven set mod sydvest.
Billede 3 : baghaven set mod sydvest.
Billede 4 : baghaven set mod nord.
Billede 4 : baghaven set mod nord.
Billede 5 : baghaven set mod nordøst.
Billede 5 : baghaven set mod nordøst.
Billede 6 : baghaven set mod nordvest.
Billede 6 : baghaven set mod nordvest.
Billede 7 : østsiden set mod syd.
Billede 7 : østsiden set mod syd.
Billede 8 : østsiden set mod nord.
Billede 8 : østsiden set mod nord.
Billede 9 : vestsiden set mod syd.
Billede 9 : vestsiden set mod syd.
Billede 10 : vestsiden set mod nord.
Billede 10 : vestsiden set mod nord.
Billede 11 : forhaven set mod sydøst.
Billede 11 : forhaven set mod sydøst.
Billede 12 : forhaven set mod sydvest.
Billede 12 : forhaven set mod sydvest.
Billede 13 : forhaven set mod nordvest.
Billede 13 : forhaven set mod nordvest.
Billede 14 : forhaven set mod nordøst.
Billede 14 : forhaven set mod nordøst.
Tegning af baghavens indretning anno 2017
Tegning af baghavens indretning anno 2017