Vadefugle

Jeg forsøger så vidt muligt at holde inddelingen efter de taksonomiske familier, men her er en undtagelse. Gruppen ‘Vadefugle’ dækker noget bredere over familierne sneppefugle, brokfugle, strandskader, stylteløbere og klyder.