Hjemmehørende flerårige

Et primært mål ved udvælgelsen af de planter jeg vælger at indføre, er at de så vidt muligt skal være hjemmehørende arter, og de dermed indgår i den naturlige dynamik med øvrige plantearter, insekter og dyr.